Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Năm 2020: Phát động thi đua CCHC về văn hóa công sở và thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 29/04/2020, 14:00

Năm 2020: Phát động thi đua CCHC về văn hóa công sở và thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa phát động đợt thi đua cao điểm về cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 với nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Theo đó, đối với sở, ban, ngành, UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn, tiêu chí thi đua gồm: có kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2020 và phát động phong trào thi đua CCHC năm 2020; hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị và địa phương; có đăng ký các mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong thực hiện CCHC và triển khai, áp dụng hiệu quả; 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt quy chế ứng xử trong thực thi công vụ.

 

Đối với các báo, đài, phóng viên, biên tập viên, có bài viết với nhiều hình thức, thể loại về tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các mô hình, giải pháp, cách làm hay của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện CCHC; phản ánh kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ được các báo, đài đề nghị hoặc được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP đề nghị.

 

Đối với cán bộ, công chức và viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thể hiện tính gương mẫu, tiên phong đi đầu trong CCHC, trong thực hiện quy chế văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ; có giải pháp mang lại hiệu quả cao trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt công tác CCHC và không để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức và viên chức thuộc phạm vi quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong thi hành công vụ. Cán bộ, công chức và viên chức có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy chế văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ; có giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ CCHC mang lại hiệu quả.

 

Đối với người dân và doanh nghiệp, tích cực hợp tác cùng cơ quan, chính quyền các cấp thuộc TP trong triển khai thực hiện CCHC thông qua việc tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tham gia đánh giá mức độ hài lòng và tham gia phản ánh kịp thời, trung thực những hành vi sai trái, nhũng nhiễu, gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ hoặc có những hiển kế, giải pháp đóng góp cho việc thực hiện CCHC trên địa bàn TP.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: