Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Công bố 2 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 13/05/2020, 15:30

Công bố 2 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công bố danh mục 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND TP cũng phê duyệt 77 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp

 

* UBND TP đã quyết định bãi bỏ Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 3/6/2013 của Chủ tịch UBND TPHCM về ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện; bãi bỏ Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/6/2014 của UBND TP về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

 

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: