Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Hoàn chỉnh hai đề án đào tạo nguồn nhân lực
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 20/05/2020, 08:30

Hoàn chỉnh hai đề án đào tạo nguồn nhân lực

(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh Đề án đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020 - 2035 và đại học chia sẻ; Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 - 2030.

Trong đó, xác định rõ mục tiêu của đề án cần đi vào thực tế, góp phần phát triển nguồn nhân lực của TP; chia lộ trình theo từng giai đoạn 5 năm; trong đề án lớn phải có các đề án thành phần, danh mục các đề án dự kiến triển khai, đối với từng đề án thành phần phải đề xuất các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì và thực hiện.

 

Sau khi hoàn chỉnh dự thảo 2 đề án nói trên, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan trước khi trình UBND TP. 

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: