Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Nâng cao chỉ số PCI trong năm 2020
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 27/05/2020, 16:30

Nâng cao chỉ số PCI trong năm 2020

(HCM CityWeb) - Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TP trong năm 2020, UBND TP sẽ tiếp tục duy trì nhóm các chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và Đào tạo lao động; cải thiện lâu dài nhóm các chỉ số Gia nhập thị trường, Tính minh bạch, Chi phí thời gian; cải thiện ngay nhóm các chỉ số kém như: chỉ số Tiếp cận đất đai, chỉ số Chi phí không chính thức, chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, chỉ số Tính năng động, chỉ số lý và Thiết chế pháp an ninh trật tự.

* UBND TP công bố danh mục 5 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 1 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

* Ngoài ra, UBND TP cũng công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp gồm: 7 thủ tục mới ban hành; 8 thủ tục được sửa đổi, bổ sung; 2 thủ tục thay thế và 6 thủ tục bị bãi bỏ (trong đó có 2 thủ tục bãi bỏ do được thay thế).

 

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: