Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 03/06/2020, 15:30

Thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

(HCM CityWeb) - Theo kế hoạch dự kiến từ tháng 7 đến tháng 12/2020, UBND TP sẽ thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, đoàn sẽ kiểm tra TTHC về cấp phép xây dựng; việc thực hiện TTHC qua hệ thống một cửa đất đai; việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, trong đó có việc kiện toàn bộ phận một cửa, việc thực hiện các quy định về công khai, hướng dẫn TTHC cũng như việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC.

 

Ngoài ra, đoàn cũng sẽ khảo sát, đánh giá hiệu quả của việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: