Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 19/06/2020, 14:55

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Kế hoạch này nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP để thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; góp phần thực hiện thắng lợi về phát triển kinh tế-xã hội của TP.

 

TP sẽ tiếp tục cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh; cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh; tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp mức độ 4; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: