Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 19/06/2020, 14:50

Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến làm Trưởng đoàn.

Đoàn sẽ kiểm tra, khảo sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác CCHC của TP, tại cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác phối hợp thực hiện 72 nhóm thủ tục hành chính liên thông giữa Văn phòng UBND TP với các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện; các hoạt động công vụ liên quan đến lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng tại UBND quận-huyện, sở, ban, ngành có liên quan...

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: