Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 19/06/2020, 14:40

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo UBND quận-huyện hướng dẫn người sử dụng lao động trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19; tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động khó khăn do đại dịch này trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận tiện.

Mỗi quận-huyện sẽ được cấp 2 tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận, xử lý hồ sơ đối với thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương và thủ tục hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

UBND quận-huyện có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: