Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Một số giải pháp nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2020
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 03/07/2020, 08:30

Một số giải pháp nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2020

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa kiến nghị Chính phủ ban hành một số tiêu chí mang tính đặc thù hoặc quy định tỷ lệ % điểm cộng, điểm trừ theo quy mô của tỉnh, TP và việc phân biệt tiêu chí giữa quản lý nhà nước ở thành thị và nông thôn; sửa đổi, bổ sung các tiêu chí cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn của công tác.

UBND TP cũng kiến nghị Chính phủ tổ chức tuyên truyền sâu rộng về điều tra xã hội học để các cá nhân, tổ chức có cách nhìn đánh giá toàn diện và đầy đủ hơn đối với các hoạt động của cơ quan chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, TP.

 

HĐND TP cần tăng cường giám sát định kỳ, chuyên đề về các giải pháp khắc phục các hạn chế, các tiêu chí bị đánh giá chưa đạt điểm tối đa của TP; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, HĐND các cấp và các đoàn thể để thực hiện giám sát đối với hoạt động cải cách hành chính (CCHC) của cơ quan, đơn vị; thái độ của công chức, viên chức khi tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính và công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đánh giá, xác định chỉ số CCHC tại cơ quan, địa phương.

 

Ngoài ra, các sở-ngành và UBND quận-huyện cũng cần thực hiện nghiêm các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC cũng như nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công; đề ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; thực hiện nghiêm việc trả lời các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được giao vốn; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC với nội dung trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường thông tin về kết quả đạt được của công tác CCHC, nhất là các mô hình, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức.

 

Riêng UBND quận-huyện cần công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cấp xã trên Cổng thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công TP.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: