Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Triển khai thực hiện liên thông các thủ tục khi người đã mất
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 01/07/2020, 16:30

Triển khai thực hiện liên thông các thủ tục khi người đã mất

(HCM CityWeb) - Nhằm triển khai “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” phù hợp với điều kiện thực tế tại TPHCM, UBND TP vừa chỉ đạo UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính này trên địa bàn.

UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn cần tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân và công khai quy trình liên thông các thủ tục hành chính này; kiểm tra, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục này ở địa phương.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường-xã, thị trấn là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện liên thông này.

 

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: