Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Thí điểm thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 24/06/2020, 16:30

Thí điểm thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp

(HCM CityWeb) - Xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, UBND TP sẽ triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp trên địa bàn 5 huyện.

Theo Kế hoạch, HTX nông nghiệp tham gia thí điểm mô hình này là các HTX tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; có hoạt động liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ưu tiên các HTX sản xuất theo hợp đồng của doanh nghiệp hoặc tham gia trong chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao hoặc xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến hoặc xuất khẩu; áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao hoặc các tiêu chuấn, quy chuẩn để sản xuất nông sản an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường.

 

HTX nông nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, nhất là các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của HTX có nhu cầu tuyển dụng cán bộ chuyên môn; có phương án sử dụng lao động phù hợp, hiệu quả đối với cán bộ dự kiến tuyến dụng về làm việc cho HTX; ưu tiên các HTX có phương án trả lương bổ sung cho cán bộ.

 

TP sẽ thực hiện thí điểm hỗ trợ cho 7 HTX triển khai thực hiện thí điểm mô hình HTX nông nghiệp tiên tiến, hiện đại theo đề xuất của UBND 5 huyện. Đối với những HTX không được lựa chọn để triển khai hỗ trợ theo Kế hoạch thì vẫn tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND ngày 6/7/2017 của HĐND TP về chính sách hỗ trợ cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn TP giai đoạn 2017-2020.

 

Việc tuyển chọn và tuyển dụng cán bộ thí điểm do HTX nông nghiệp tự chủ và tự quyết định; trong đó chỉ áp dụng đối với HTX tuyển dụng cán bộ chuyên môn mới hoặc cán bộ chuyên môn đã làm việc tại HTX từ ngày 12/2/2017 trở về sau; chuyên môn của cán bộ kỹ thuật được tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của HTX theo phân loại tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; độ tuổi không quá 35 đối với nữ và 40 đối với nam.

 

Việc tuyển chọn cán bộ thí điểm ưu tiên các trường hợp: cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động chính của HTX; có sự hiểu biết về kinh tế tập thể, HTX; là con em thành viên HTX, sống ở địa phương; được HTX gửi hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo đạt được trình độ từ cao đắng trở lên; những người có trình độ học vấn cao hơn; có cam kết công tác lâu dài tại HTX.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: