Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Nâng cao chất lượng 3 chỉ số cải cách hành chính
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 23/06/2020, 11:30

Nâng cao chất lượng 3 chỉ số cải cách hành chính

(HCM CityWeb) - Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm 2020, UBND TP sẽ ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Các sở-ngành theo lĩnh vực phụ trách tham mưu các giải pháp đối với từng chỉ số chi tiết, tiêu chí thành phần, chỉ số nội dung thành phần để cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đề xuất bổ sung, điều chỉnh thủ tục hành chính trong danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định, có ý kiến của UBND TP, Chủ tịch UBND TP và xây dựng các quy trình nội bộ trình Chủ tịch UBND TP duyệt.

 

Riêng Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP (ITPC) được giao tập hợp những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp để đề xuất lãnh đạo TP kịp thời tháo gỡ.

 

UBND quận-huyện cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính gắn liền với phấn đấu nâng cao sự hài lòng người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, phản ánh, kiến nghị và khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng dịch vụ công TP, Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Trung tâm Báo chí TP cần đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của TP; trong đó tập trung tuyên truyền sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính; đồng thời, phản ánh kịp thời những hạn chế, tồn tại trong thực thi, giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tham gia giám sát.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: