Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 2 Sở
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 08/07/2020, 16:40

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 2 Sở

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công bố danh mục 9 thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

* UBND TP cũng quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế gồm: 2 thủ tục mới ban hành; 4 thủ tục được sửa đổi, bổ sung; 3 thủ tục thay thế và bãi bỏ 10 thủ tục (trong đó 3 thủ tục bãi bỏ do được thay thế).

 

Xem chi tiết danh mục thủ tục của Sở Thông tin và Truyền thông

 

Xem chi tiết danh mục thủ tục của Sở Y tế

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: