Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Văn phòng UBND TP đưa 72 thủ tục hành chính liên thông vào kiểm soát theo ISO
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 05/08/2020, 08:05

Văn phòng UBND TP đưa 72 thủ tục hành chính liên thông vào kiểm soát theo ISO

(HCM CityWeb) - Tại cuộc họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2020, Chánh Văn phòng UBND TP đã giao Ban Điều hành ISO Văn phòng trong thời gian tới, tham mưu đề xuất để đưa lần lượt 72 thủ tục hành chính liên thông vào kiểm soát theo ISO.

 

Ngoài phân công theo dõi cụ thể, đôn đốc hàng tháng việc duy trì ISO tại Văn phòng, Ban Điều hành ISO Văn phòng cần đảm bảo đánh giá nội bộ, tổng kết năm về công tác ISO và báo cáo kết quả theo định kỳ về Sở Khoa học và Công nghệ.

 

NTK


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: