Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Phê duyệt thêm 41 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 2 đơn vị
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 17/08/2020, 14:45

Phê duyệt thêm 41 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 2 đơn vị

(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt 17 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp; 24 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* UBND TP cũng quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm gồm 1 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 6 thủ tục bị bãi bỏ (trong đó có 1 thủ tục bị bãi bỏ do được thay thế).

 

Xem chi tiết các quy trình tại đây.

 

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: