Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Năm 2020: TPHCM phấn đấu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành đạt điểm cao nhất về PAPI
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 13/08/2020, 14:30

Năm 2020: TPHCM phấn đấu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành đạt điểm cao nhất về PAPI

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Nội vụ nghiên cứu giải pháp đã trao đổi tại Hội nghị trực tuyến Trao đổi giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vừa qua, để có kế hoạch cải thiện PAPI của TP trong năm 2020 và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành đạt điểm cao nhất.

Các sở-ngành, UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn cần tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực điều hành, quản lý, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các giải pháp này.

 

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP cần phối hợp với các sở-ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội giám sát trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở đối với người dân; có kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân về kết quả PAPI năm 2019 cũng như các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện PAPI năm 2020 của TP. 

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: