Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý hồ sơ công việc
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 07/09/2020, 16:00

Phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý hồ sơ công việc

(HCM CityWeb) - Để đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, UBND TP đã yêu cầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đấy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm; duy trì họp giao ban công tác giải ngân đầu tư công 1 tuần/lần để rà soát, giải quyết khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư định kỳ kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải ngân, quyết toán dự án của các chủ đầu tư và công khai danh sách các đơn vị chậm giải ngân; đặt mục tiêu khởi công trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 11 các dự án trọng điểm của TP như: dự án trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP, dự án Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng, dự án Mở rộng nhà trưng bày của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và đưa vào hoạt động khu khám bệnh ngoại trú của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, quận 9...; phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng cũng như các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân.

 

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và báo cáo UBND TP trong họp giao ban định kỳ công tác giải ngân đầu tư công; rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để điều chuyển vốn từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án có tỷ lệ giải ngân cao; tham mưu xử lý các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân cả năm đạt dưới 90% cũng như có chế độ khen thưởng, khích lệ đối với các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 95%.

 

Nhằm hưởng ứng đợt 3 phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện giảm ít nhất 30% thời gian xử lý hồ sơ công việc so với quy trình cơ quan, đơn vị đang triển khai hiện nay, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

 

Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đồng thời hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020, UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị từ nay đến cuối năm, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách về hỗ trợ người nộp thuế chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; sớm thực hiện bán đấu giá nhà đất tạo nguồn thu cho ngân sách TP đối với nhà đất đã có Quyết định bán tài sản trên đất và chuyến nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá; đối với nhà đất đã được duyệt chủ trương bán đấu giá nhưng đã hết thời hạn hiệu lực, thì rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhu cầu sử dụng nhà đất đảm bảo tiêu chuẩn định mức quy định để đề xuất phương án bán đấu giá nhà đất dôi dư, tạo nguồn thu cho ngân sách TP; tiếp tục triển khai các biện pháp tiết kiệm chi, đồng thời cắt giảm 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020; hạn chế bổ sung các khoản chi ngoài dự toán.

 

Cục Thuế và Cục Hải quan cần tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống chuyển giá; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, xử lý, hạn chế phát sinh nợ đọng và thực hiện các giải pháp để thu hồi nợ đọng thuế; trong đó rà soát toàn bộ các khoản thu phát sinh của các doanh nghiệp trong tháng 7 và trong quý 2 của các doanh nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn, miễn, giảm tiền thuế, lệ phí và tiền thuế đất để đôn đốc người nộp thuế thực hiện nộp đúng, đủ các khoản phát sinh phải nộp vào ngân sách nhà nước kịp thời; tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế để không xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của nhà nước để trốn thuế; tố chức thanh tra, kiểm tra ngay đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, có rủi ro cao về thuế; kiểm tra, rà soát mã số hồ sơ, giá tính thuế, chính sách thuế, xuất xứ... để chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp nhằm xác định đúng, đủ số thuế phải nộp; rà soát kỹ các trường hợp nợ thuế, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất để có giải pháp thu hữu hiệu; đối với những trường hợp còn vướng mắc thì sớm báo cáo, đề xuất cấp có thấm quyền xem xét, giải quyết.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với Cục Thuế TP hoàn tất hồ sơ liên quan để triển khai thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với các khu đất đã có quyết định giao, thuê đất của UBND TP nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; chỉ đạo Trung tâm Khai thác quỹ đất khẩn trương thực hiện đấu giá 4 lô đất (3.5, 3.8, 3.9, 3.12) và 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ thiêm đế tạo nguồn đầu tư trở lại cho dự án.

 

Sở Giao thông vận tải sớm hoàn chỉnh Đề án “Thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tâng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khấu cảng biến tại TP” để trình HĐND TP phê duyệt trong kỳ họp cuối năm 2020.

 

Công an TP đề xuất UBND TP về việc triển khai thu “Phí tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại các kho, bãi được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước”.

 

Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện việc tái cấu trúc, công tác cố phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do TP quản lý, phấn đấu đảm bảo số thu từ cổ phần, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo dự toán được giao.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: