Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Đẩy mạnh khảo sát, đánh giá sự hài lòng về phục vụ của cơ quan hành chính
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 16/09/2020, 14:00

Đẩy mạnh khảo sát, đánh giá sự hài lòng về phục vụ của cơ quan hành chính

(HCM CityWeb) - Về nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong 3 tháng cuối năm 2020, UBND TP vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2020, đặc biệt lưu ý đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn TP; đẩy mạnh công tác vận động người dân tham gia đánh giá sự hài lòng cũng như công khai mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị cũng được giao triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và tổng kết Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về Chương trình CCHC giai đoạn 2016 - 2020; tập trung triển khai việc đánh giá chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, UBND quận - huyện năm 2020 theo đúng tiến độ đã đề ra.

 

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC, phản hồi xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi bám sát các thông tin phản ánh của người dân, báo chí các nội dung về công tác CCHC trên địa bàn TP; triển khai đúng tiến độ Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP trong giai đoạn 2019 - 2021, Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” và Kiến trúc Chính quyền điện tử tại TP; xây dựng giải pháp đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khung pháp lý cho thanh toán điện tử, khuyến khích tuyên tuyền người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ công đã được xã hội hóa.

 

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cũng cần tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan duy trì, mở rộng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015; phấn đấu 100% sở, ban, ngành, UBND quận - huyện thuộc danh sách các cơ quan thực hiện đánh giá, xác định chỉ số CCHC và 70% UBND phường, xã - thị trấn hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: