Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Sẽ kiểm tra việc thực hiện nội dung được ủy quyền tại các sở - ngành, quận - huyện
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 14/09/2020, 16:30

Sẽ kiểm tra việc thực hiện nội dung được ủy quyền tại các sở - ngành, quận - huyện

(HCM CityWeb) - Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điếm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM trong thời gian tới, UBND TP sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP; hoàn thành và triển khai thực hiện tốt Đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2026 - 2030 để tăng thu ngân sách chuyển Trung ương và tạo tiền đề để TP phát triển nhanh, bền vững;

UBND TP cũng sẽ kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung ủy quyền tại các sở - ngành, quận - huyện; trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP; thực hiện tốt các nhiệm vụ như đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của TP, hoàn thành thu ngân sách nhà nước, sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương trên địa bàn để tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính, ngân sách, từ đó có thêm nhiều nguồn vốn đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng trên địa bàn TP.

 

UBND TP cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả chính sách thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND nhằm phát huy tinh thần nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị, phục vụ sự nghiệp phát triển TP nhanh và bền vững; rà soát nhu cầu, kịp thời thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt theo nhu cầu của TP, tạo sự bứt phá mạnh mẽ về nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đẩy mạnh tốc độ phát triển khoa học và công nghệ, đưa TPHCM là địa phương đi đầu trong thu hút, hội tụ nhân tài, phát triển kinh tế tri thức.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: