Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 31/08/2017, 11:15

Triển khai phần mềm quản lý và báo cáo công tác cải cách hành chính

(HCM CityWeb) – Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, UBND Thành phố vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn công tác cải cách hành chính, đặc biệt là tại các đơn vị trực thuộc và UBND các phường-xã, thị trấn; triển khai thực hiện và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý và báo cáo công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ (Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố) chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị khi quản lý và sử dụng phần mềm quản lý và báo cáo công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: