Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 23/10/2017, 08:40

Điều tra xã hội học phục vụ đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của sở, ban, ngành, UBND quận - huyện

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai điều tra xã hội học phục vụ đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của sở, ban, ngành, UBND quận - huyện trên địa bàn thành phố.

Việc thực hiện điều tra xã hội học nhằm thu thập, phân tích, tổng hp thông tin phục vụ xác định đánh giá Chỉ số CCHC năm 2017 theo quy định. Điều tra xã hội học được thực hiện thông qua đánh giá, nhận xét, nhận định quái khát của đại biểu HĐND thành phố, quận - huyện đối với kết quả triển khai công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các quận - huyện.


Thời gian, tiến độ thực hiện: Từ ngày 16-10 đến 1-11 tổ chức tập huấn điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành, UBND các quận - huyện; từ ngày 1-11 đến 15-11 triển khai điều tra xã hội học, phát phiếu và thu hồi phiếu; từ ngày 15-11 đến 10-12-2017 tổng hợp, xử lý số liệu và báo cáo kết quả điều tra.

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: