Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 09/01/2018, 16:00

2/3/2018: Tổ chức Hội nghị về các giải pháp chống ngập

(HCM CityWeb) - UBND TP sẽ tổ chức Hội nghị về các giải pháp chống ngập và kêu gọi đầu tư các dự án chống ngập, xử lý nước thải trên địa bàn TP vào ngày 2/3/2018, tại Hội trường TP, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.

Hội nghị này nhằm giới thiệu các giải pháp công nghệ mới, hiện đại, kinh nghiệm trong lĩnh vực chống ngập nước và xử lý nước thải của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức, nhà khoa học, nhà quản lý để từ đó tiếp thu, ứng dụng các giải pháp chống ngập nước và xử lý nước thải thích hợp cho thành phố trong năm 2018 cũng như các giai đoạn tiếp theo; giới thiệu một số tiêu chí xét chọn dự án, phương thức lựa chọn nhà đầu tư công khai, minh bạch, công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực chống ngập nước và xử lý nước thải nhằm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư tích cực tham gia thực hiện các dự án chống ngập và xử lý nước thải trên địa bàn TP trong thời gian tới.

 

* UBND TP cũng giao UBND quận 8 tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư để phát triển trung tâm thương mại tại khu vực Khu dân cư - Công viên văn hóa phường 4, đảm bảo đồng bộ với hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công ích cho người dân tại khu dân cư, góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế-xã hội của quận 8.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: