Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 09/01/2018, 15:55

31/1/2018: Tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư các dự án nhà ven và trên kênh rạch

(HCM CityWeb) - Theo kế hoạch, UBND TP sẽ tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh, rạch, chỉnh trang đô thị TP vào ngày 31/1/2018, tại Hội trường TP, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.

Hội nghị này nhằm thông tin hiện trạng nhà ven và trên kênh, rạch trên địa bàn TP; chủ trương, kế hoạch của Thành ủy, UBND TP về thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh, rạch, chỉnh trang đô thị và tình hình triển khai thực hiện từ nguồn vốn ngân sách; xúc tiến, kêu gọi xã hội hóa đầu tư tham gia thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh, rạch, chỉnh trang đô thị TP.

 

* UBND TP cũng chấp thuận tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018 vào sáng ngày 12/1/2018, tại trụ sở UBND TP. 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: