Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 05/01/2018, 13:30

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính

(HCM CityWeb) - Dự kiến trong tuần thứ ba của tháng 1/2018, UBND TP sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và công tác kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) trên địa bàn TP năm 2017 tại trụ sở UBND TP.

Theo đó, hội nghị sẽ được nghe đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC và KSTTHC năm 2017; triển khai Kế hoạch thực hiện công tác CCHC và Kế hoạch thực hiện công tác KSTTHC năm 2018; đánh giá việc triển khai thực hiện quy định về thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết TTHC trễ hạn trên địa bàn TP; đánh giá việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các sở - ban - ngành, UBND các quận-huyện; đánh giá khả năng nhân rộng các dịch vụ tiện ích của các quận-huyện. 

 

NTK


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: