Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 10/01/2018, 11:10

Nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền Thành phố

(HCM CityWeb) – Sáng 9-1, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự có Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, lãnh đạo các sở-ngành, quận-huyện.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao Bằng khen cho lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố, một trong 34 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn Thành phố năm 2017


Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2017 công tác chỉ đạo, điều hành, quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tiếp tục được Thành phố quan tâm đẩy mạnh. Thành phố đã ban hành các kế hoạch trọng tâm triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn. Thành phố đang hoàn thành công tác chuẩn hóa TTHC. Đến nay, Thành phố đã ban hành 50 quyết định công bố với 1.476 TTHC. Các TTHC được công bố chuẩn hóa đã được công khai kịp thời, đầy đủ theo quy định.

 

Thành phố tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC: giảm số lượng, thời gian, thành phần hồ sơ, kinh phí thực hiện TTHC trong lĩnh vực đầu tư - đăng ký kinh doanh. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi. Số lượng, tỷ lệ các TTHC liên thông, liên thông điện tử trong nội bộ cơ quan, giữa các cơ quan trong thành phố, giữa các cơ quan của thành phố với cơ quan ngành dọc ngày càng tăng lên; số lượng cơ quan, đơn vị áp dụng mô hình một cửa điện tử tiếp tục được mở rộng. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư, đất đai.

 

Năm 2018, chính quyền Thành phố tiếp tục xác định là "Năm thực hiện CCHC - nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền Thành phố" bằng nhiều giải pháp hiệu quả và hiệu lực, góp phần vào tăng trưởng kinh tế Thành phố. UBND Thành phố tập trung xây dựng và triển khai thực hiên kế hoạch triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về các lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý đất đai, dự án, tài chính, ngân sách và nhiều chủ trương mới theo định hướng CCHC, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Cụ thể như thành lập Tổ công tác liên ngành về đầu tư và Tổ công tác liên ngành về xây dựng nhằm đảm bảo công tác thẩm định về đầu tư, xây dựng được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định; xây dựng Tổ quản lý nợ công nhằm quản lý thống nhất tất cả nguồn vốn ngay từ khâu tiếp nhận; tăng cường và kiện toàn lại Hội đồng thẩm định giá, do Chủ tịch UBND Thành phố sẽ trực tiếp quyết định.

 

Năm 2018, Thành phố đặt mục tiêu đưa 80% TTHC vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; hoàn tất kết nối hệ thống một cửa liên thông của các sở-ngành, quận-huyện với hệ thống một cửa điện tử Thành phố nhằm cung cấp tình trạng giải quyết hồ sơ…

 

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các tập thể

Đối với công tác kiểm soát TTHC, trong năm 2017, Thành phố tiếp tục có nhiều nỗ lực và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC. Các nhiệm vụ kiểm soát TTHC được triển khai kịp thời, đầy đủ theo quy định. Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC tại Thành phố. Năm 2017, 45/50 sở-ngành, quận-huyện đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại đơn vị, đạt tỉ lệ 90%; 42/50 sở-ngành, quận-huyện ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch trọng tâm, triển khai các chỉ đạo của Thành phố về kiểm soát TTHC, đạt tỉ lệ 84%.

 

Năm 2018, Thành phố tiếp tục hoàn thiện về thể chế; hoàn thiện và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu TTHC tập trung của Thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công khai TTHC; tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện trả kết quả hồ sơ; tăng cường liên thông điện tử trong giải quyết các TTHC ở các đơn vị;…

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Vĩnh Tuyến đánh giá cao những kết quả đạt được của Thành phố trong công tác CCHC và kiểm soát TTHC trong năm 2017. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn một số hạn chế, như: Những nơi chưa làm tốt công tác kiểm soát TTHCM hầu hết là do người đứng đầu chưa quan tâm mà giao cho cấp phó; một số nơi công bố TTHC nhưng nội dung lạc hậu, không cập nhật theo quy định pháp luật; việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là mức độ 3, 4 chưa hiệu quả; tỉ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn còn khá cao;…

 

Năm 2018 là năm đầu tiên TPHCM thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 54 của Quốc hội, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết của Thành ủy và Nghị quyết HĐND Thành phố, UBND Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 21 đề án. Tất cả nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 54 đều liên quan đến cải cách, cải tiến cách làm. Vì vậy, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện trong tháng 1-2018 phải hoàn thành kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC của đơn vị gửi về Sở Nội vụ và Văn phòng UBND Thành phố; trong quá trình thực hiện CCHC cần tăng cường công tác dân vận chính quyền, trong đó đề cao việc hướng dẫn, giúp đỡ người dân thực hiện các dịch vụ trực tuyến; giúp đỡ người dân đến làm hồ sơ tại các cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện nghiêm xin lỗi dân khi trễ hẹn hồ sơ; thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định.

 

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cũng yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhận và trả các dịch vụ hành chính công qua bưu điện; tăng cường hoạt động giám sát, đặc biệt là phát huy tối đa vai trò của Mặt trận trong giám sát CCHC.

 

Dịp này, UBND Thành phố tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 34 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn Thành phố năm 2017.

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: