Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 11/04/2019, 14:30

Thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế công tác cải cách hành chính

(HCM CityWeb) - Nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TP, UBND TP sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để phát hiện những vi phạm và kịp thời khắc phục các hạn chế, thiếu sót, đẩy mạnh công tác CCHC, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đoàn kiểm tra, khảo sát sẽ do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến làm Trưởng đoàn.

Theo đó, từ tháng 4 đến hết tháng 10/2019, UBND TP sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các nội dung: công tác triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 6119/QĐ-UBND, Quyết định số 5334/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND TP ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình CCHC của TP giai đoạn 2018 – 2020; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác CCHC của TP tại cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; kết quả thực hiện văn bản số 1008/UBND-KSTT ngày 21/3/2019 về nghiêm túc thực hiện các biện pháp qua kết quả kiểm tra CCHC năm 2018.

 

Đặc biệt, đoàn TP sẽ kiểm tra đột xuất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với các nội dung: công tác cải cách thể chế; công tác triển khai thực hiện khung kiến trúc chính quyền điện tử…

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: