Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 10/05/2019, 16:45

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 4 cơ quan

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 4 cơ quan.

Cụ thể, danh mục thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gồm: 4 thủ tục mới ban hành, 4 thủ tục được sửa đổi, 13 thủ tục thay thế và 28 thủ tục bị bãi bỏ (trong đó có 21 thủ tục bãi bỏ do bị thay thế).

 

Danh mục thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ gồm: 4 thủ tục mới ban hành, 2 thủ tục thay thế và 3 thủ tục bị bãi bỏ.

 

Danh mục 8 thủ tục được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra TP.

 

Danh mục 3 thủ tục mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: