Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 09/08/2019, 14:40

Công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, có 6 thủ tục mới ban hành, 4 thủ tục thay thế, 11 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 9 thủ tục bị bãi bỏ (trong đó 5 thủ tục bãi bỏ do bị thay thế).

 

Xem toàn văn quyết định tại đây

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: