Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 31/12/2019, 16:00

Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND quận-huyện, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Theo quy chế, đây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận-huyện; có chức năng tham mưu, giúp UBND quận-huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

 

* UBND TP ban hành quyết định công bố danh mục 4 thủ tục hành chính mới ban hành, 9 thủ tục hành chính thay thế và 3 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (do được thay thế) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

 

* UBND TP cũng phê duyệt 4 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận-huyện và 27 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Xem Quy trình tại mục Thủ tục hành chính/Quy trình nội bộ TTHC. 

NTK


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: