Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 22/09/2020, 16:10

Quý I/2021: Dự kiến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, quận, huyện

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện năm 2020 dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của các sở, quận, huyện.

Theo đó, các sở, quận, huyện tự đánh giá, chấm điểm và báo cáo kết quả đánh giá chỉ số CCHC cho Sở Nội vụ; phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển tổ chức điều tra xã hội học để xác định chỉ số CCHC của các sở, quận, huyện.


Dự kiến trong quý I/2021, Chủ tịch UBND TP sẽ công bố chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, quận, huyện.

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: