Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
Xây dựng nông thôn mớiThứ 3, Ngày 19/09/2017, 15:30

Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi giai đoạn 2016-2020.

Đề án nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân xã Tân Thông Hội về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; duy trì các tiêu chí đã đạt được kết hợp với thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí; tập trung vào các nội dung tiêu chí: phát triển sản xuất; nâng cao thu nhập; giảm nghèo bền vững; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch theo hướng tập trung quy hoạch khu dân cư nông thôn mới gắn với cảnh quan môi trường nông thôn; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn...; phấn đấu đến năm 2020, 100% hộ dân trên địa bàn xã đều sử dụng nước sạch; thu nhập bình quân đầu người 63 triệu đồng/người/năm. 

Theo VP UBND TPHCM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: