Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
Xây dựng nông thôn mớiThứ 3, Ngày 31/10/2017, 11:30

Sơ kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(HCM CityWeb) – Chiều ngày 30-10, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2016 – 2020).

Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM, cho biết các quận trên địa bàn Thành phố đều tập trung nguồn lực hỗ trợ 5 huyện ngoại thành hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện đã có 54/56 xã đã hoàn thành các tiêu chí và đang đi vào nâng cao chất lượng của các tiêu chí, góp phần thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 

Tính đến nay, trên địa bàn TPHCM có tổng cộng 1.461.030 hộ gia đình, 20.234 tổ dân phố, 4.758 tổ nhân dân, 1992 khu phố, ấp, 322 phường, xã, thị trấn, trong đó có 1.306.131 hộ gia đình văn hóa, có 1.404 khu phố, ấp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, có 143 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mặt trận và các Tổ chức thành viên đã hỗ trợ, giúp đỡ được 1.023 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng có việc làm hoặc hỗ trợ vốn, sinh kế làm ăn và đã cai nghiện thành công.

 

Trong năm 2016, đã có 7 quận, huyện chọn 12 phường, xã làm điểm về công tác bảo vệ môi trường. Hệ thống Mặt trận đã chủ động phối hợp xây dựng những mô hình, câu lạc bộ, phong trào bảo vệ môi trường phù hợp với lực lượng, tiêu chí của mỗi tổ chức, địa phương; nhiều mô hình bảo vệ môi trường, câu lạc bộ bảo vệ môi trường được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả, cụ thể như: Mô hình 15 phút vì thành phố văn minh – sạch đẹp; Tổ tự quản bảo vệ môi trường; Khu phố không rác; Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường; thanh niên xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường…

 

Ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM, cho rằng để Cuộc vận động đi vào thực chất hơn nữa, cần những yêu cầu mới, đòi hỏi cao hơn, phù hợp hơn với tình hình hiện nay nhằm thực hiện tốt nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Bên cạnh đó, cần có sự thống nhất giữa Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội và phải tổ chức được các phong trào cụ thể phát huy tinh thần sáng tạo trong nhân dân, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi. 

 

Hà Trang


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: