Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
Xây dựng nông thôn mớiThứ 2, Ngày 14/10/2019, 14:40

Bổ sung quy định loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu

(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận bổ sung quy định loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất theo lĩnh vực trên địa bàn vùng nông thôn TP giai đoạn 2018 - 2020 trong Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn TP.

Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới 5 huyện cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đăng ký các xã trên địa bàn huyện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 và triển khai nhân rộng tại các xã khác.

 

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: