Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sẽ ban hành quy chế phối hợp trong tổ chức thu gom, tiếp nhận, vận chuyển rác trên địa bàn TP (21/10)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu kế hoạch, giải pháp và lộ trình tổ chức phân loại rác tại nguồn theo hướng phân thành 2 loại chính là rác thải tái chế và rác thải còn lại; giải pháp thực hiện mô hình đổi rác tái chế lấy vật phẩm có giá trị tương đương khác để khuyến khích người dân thực hiện; đề xuất bổ sung phương án hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, cơ chế chính sách hỗ trợ cho các tổ chức thu gom rác dân lập nhằm khuyến khích các tổ chức này chuyển đổi lên mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp.
Sẽ thành lập Hội đồng tư vấn giáo dục và đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (21/10)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu thành lập Hội đồng tư vấn giáo dục và đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, trong đó có các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực.
Tổ chức tốt các đoàn đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài (21/10)
(HCM CityWeb) - Nhằm chấn chỉnh việc tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, UBND TP đã yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện khi xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của cơ quan, đơn vị, phải bao gồm cả hoạt động đối ngoại của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp; trình UBND TP duyệt trước ngày 5/10 hàng năm.
Trên 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM (21/10)
(HCM CityWeb) – Hưởng ứng phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM về Tháng cao điểm "Vì người nghèo", sáng 21/10, sau lễ chào cờ đầu tuần, Công đoàn Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân TPHCM phát động ủng hộ 1 ngày lương vào Quỹ “Vì người nghèo” TP.
Xin ý kiến nhân dân về danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 10 năm 2019 (21/10)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp