Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 2 năm 2020 (29/07)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2020 (22/06)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến Nhân dân về danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 14,16 năm 2019 (05/02)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố (19/12)
(HCM CityWeb)- Ngày 6/12, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 644/QĐ-STP-BTTP công bố danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn TPHCM.
Kết quả tham dự khóa bồi dưỡng tại Israel (16/12)
Căn cứ Quyết định số 4303/QĐ-UBND ngày 5/10/2019 cùa UBND Thành phố về cử đoàn cán bộ tham dự khóa bồi dưỡng về nông nghiệp công nghệ cao tại Israel từ ngày 9/11 đến ngày 17/11/2019.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp