Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch công tác tuần 27 của Thường trực UBND Thành phố (01/07)
Tuần 27 từ ngày 1/7/2019 đến ngày 7/7/2019
Lịch công tác tuần 26 của Thường trực UBND Thành phố (24/06)
Tuần 26 năm 2019 từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019
Lịch công tác tuần 25 của Thường trực UBND Thành phố (17/06)
Tuần 25 năm 2019 từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019)
Lịch công tác tuần 24 của Thường trực UBND Thành phố (10/06)
(Tuần 24 năm 2019, từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019)
Lịch công tác tuần 23 của Thường trực UBND Thành phố (03/06)
Tuần 23 năm 2019, từ ngày 3/6/2019 đến ngày 9/6/2019