Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư (12/04)
Ngày 10/4, UBND TP đã quyết định Tặng Bằng khen về thành tích 2 năm liên tục (2016, 2017) cho 5 tập thể và 10 cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. CTW.
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2017 cho 05 tập thể (12/04)
Ngày 10/4, UBNDTP đã quyết định công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2017 cho 05 tập thể thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố.   CTW
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2017 cho 05 tập thể thuộc Ban Dân vận Thảnh ủy (12/04)
Ngày 10/4, UBND TP đã công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2017 cho 05 tập thể thuộc Ban Dân vận Thảnh ủy.   CTW
Tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân (12/04)
Ngày 10/4, UBND TPHCM đã quyết định tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.   CTW
Tặng Bằng khen cho 69 tập thể và 25 cá nhân (12/04)
Ngày 11/4, UBND TP đã quyết định tặng Bằng khen cho 69 tập thể và 25 cá nhân về thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.   CTW

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp