Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 (20/09)
(HCM CityWeb) - Nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về việc học tập suốt đời, UBND TP sẽ thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 với chủ đề “Học tập suốt đời làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục”.
Đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm vi mạch nghiên cứu từ Chương trình phát triển vi mạch TP (20/09)
(HCM CityWeb) - Nhằm đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm vi mạch nghiên cứu từ Chương trình phát triển vi mạch TP, UBND TP đã chỉ đạo các sở-ngành, quận-huyện tạo điều kiện cho Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) tham gia tìm hiểu thông tin các hoạt động đầu tư công mời gọi công khai tham gia đấu thầu thực hiện các dự án có yếu tố công nghệ cao, đặc biệt là các dự án thuộc Đề án Đô thị thông minh, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam có năng lực tham gia đấu thầu.
Danh mục thủ tục hành chính Sở Y tế và Sở Nông nghiệp PTNT (20/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Y tế.
Kiến nghị ưu tiên sử dụng quỹ đất do nhà nước trực tiếp quản lý để xây dựng nhà ở xã hội (20/09)
(HCM CityWeb) - Theo báo cáo của UBND TP về tình hình thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, kết quả thực hiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn TP.
Kiến nghị phân cấp ủy quyền cho địa phương trong đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe (20/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải một số nội dung về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; trong đó phân cấp ủy quyền cho địa phương trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp