Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP (14/11)
(HCM CityWeb)- Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP, UBND TP vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã quá 3 năm phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ thực hiện; đề xuất xử lý các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chưa tr...
Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Củ Chi (14/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Củ Chi trực thuộc UBND huyện Củ Chi trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Củ Chi và Trung tâm Kỹ thuật Tồng họp - Hướng nghiệp huyện Củ Chi.
Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đến năm 2020 (14/11)
(HCM CityWeb) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020.
Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2018 (14/11)
(HCM CityWeb) – Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP 8,3% năm 2018, UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện phấn đấu đạt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội – quốc phòng - an ninh trong hai tháng cuối năm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công; chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp HĐND TP và hội nghị Thành ủy vào cuối năm...
Kiến nghị bổ sung dự án sân golf Cần Giờ vào danh mục Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 (12/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung dự án sân golf Cần Giờ thuộc đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ với quy mô 2.870ha, tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ vào danh mục Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.     * UBND TP cũng duyệt đồ án quy hoạch chi tiết t...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp