Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đầu tư 970 xe buýt giai đoạn 2014-2017 (21/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa duyệt danh mục dự án tham gia Đề án đầu tư xe buýt giai đoạn 2014-2017, gồm 970 xe buýt do 11 doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư.
Khẩn trương báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2017 (21/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác thi hành án hành chính trong năm 2017.
26-11: Hội nghị kêu gọi đầu tư xử lý rác bằng công nghệ đốt - phát điện đến năm 2025 (21/11)
(HCM CityWeb) - Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, UBND TP sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề về kêu gọi đầu tư xử lý rác bằng công nghệ đốt - phát điện đến năm 2025 vào ngày 26-11-2017, tại Hội trường TP, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.
Chủ tịch UBND TP được quyền quyết định tiếp nhận các viện trợ không hoàn lại cho TP (21/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của TPHCM (ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND TP) theo hướng: Chủ tịch UBND TP được quyền quyết định tiếp nhận các chương trình, dự án, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại cho TP không phụ thuộc vào quy mô viện trợ, riêng đối với các khoản viện trợ có liên quan đến tôn giáo, quốc phòng, an ninh, phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án nhà ở cho công nhân (21/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân, kịp thời đề xuất UBND TP giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp