Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhiều hoạt động kỷ niệm Lễ 30-4 và 1-5 (28/04)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/2017) và 131 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886/2017).
Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (28/04)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới trên địa bàn TPHCM năm 2017.
Đến năm 2020: TPHCM hoàn thành cơ bản việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (28/04)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020.
Đẩy mạnh triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (28/04)
(HCM CityWeb) – Thực hiện Công văn số 651/BHXH-CSYT ngày 3/3/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT), UBND TPHCM đã giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nghiêm túc kiểm tra thông tin thẻ BHYT tại khu vực tiếp nhận bệnh và đơn vị chỉ giải quyết khám chữa bệnh BHYT khi hệ thống thông báo dữ liệu thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.
Phấn đấu quý II-2017: Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới (28/04)
(HCM CityWeb) – Để thực hiện mục tiêu “Phấn đấu trong quý II năm 2017, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới tại 5 huyện và 56 xã”, UBND TPHCM đã giao Chủ tịch UBND 5 huyện khẩn trương chỉ đạo các xã bổ sung Đề án, thông qua Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện có ý kiến và các cấp liên quan thẩm định, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp