Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Điều tra tình hình sản xuất sản phẩm và ứng dụng công nghệ cao (24/02)
(HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch điều tra tình hình sản xuất sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, trang trại và hộ gia đình sản xuất nông nghiệp đến thời điểm 31-12-2016.
Phổ biến các quy định mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (24/02)
(HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động Việt Nam cho doanh nghiệp, tổ chức; triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường kết nối cung - cầu lao động để đảm bảo nguồn lao động Việt Nam cho người sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố, trong đó chú trọng công tác giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho nhà thầu; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.
Sẽ phân cấp cho quận-huyện thẩm định và quyết định giá đất (24/02)
(HCM CityWeb) - UBND TPHCM đã giao Sở Tài chính đề xuất việc phân cấp cho UBND quận-huyện thẩm định và quyết định giá đất đối với một số trường hợp như: thẩm định, quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất đối với tài sản do UBND quận-huyện quản lý mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị dưới 30 tỷ đồng; thẩm định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đối với dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện; thẩm định, quyết định giá đất và được lập thủ tục giao đất đối với phần diện tích nhỏ, lẻ còn lại sau giải tỏa.
Ban hành Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ TPHCM (24/02)
(HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa ban hành Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ TPHCM.
Triển khai Đề án thành lập Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TPHCM (23/02)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thành lập Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TPHCM năm 2017.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp