Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chỉ cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài vào làm việc tại các vị trí không tuyển được người lao động Việt Nam (17/03)
(HCM CityWeb) - UBND TPHCM đã giao các sở-ngành liên quan phối hợp với UBND các quận-huyện đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến lao động nước ngoài (LĐNN) làm việc tại Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng LĐNN vào từng vị trí công việc mà lao động Việt Nam (LĐVN) không đáp ứng được theo yêu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo sử dụng có hiệu quả LĐNN và đảm bảo việc làm cho LĐVN; chỉ cấp giấy phép cho người LĐNN vào làm việc tại các vị trí không tuyển được người LĐVN.
Hệ số điều chỉnh giá đất trong dự án xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Văn Hưởng đến Xa lộ Hà Nội, quận 2 (17/03)
(HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Văn Hưởng đến Xa lộ Hà Nội trên địa bàn quận 2.
Quy hoạch hệ thống các vị trí cảng bến trên địa bàn Thành phố (17/03)
(HCM CityWeb) - Nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách về phát triển du lịch đường thủy và giảm ùn tắc giao thông đường bộ, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở-ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất các vị trí đủ điều kiện tại khu vực trung tâm TP để phát triển cảng, bến theo từng đối tượng và nhu cầu cụ thể (taxi, xe buýt đường sông, tàu du lịch; nhu cầu đón trả khách và neo đậu phương tiện thủy…).
Triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong tham mưu ban hành VBQPPL (17/03)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM chỉ đạo các Sở - ngành khi tham mưu, trình UBND TPHCM ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến tổ chức bộ máy cần xác định đúng thẩm quyền ban hành VBQPPL theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.
Sẽ di dời các nhà máy, trạm nghiền xi măng (17/03)
(HCM CityWeb) – Thực hiện kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, các sở, ngành liên quan và UBND các quận - huyện kiểm tra, rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng TPHCM để tham mưu UBND TPHCM phương án di dời các nhà máy, trạm nghiền xi măng trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật và Quy hoạch phát triển công nghiệp Xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo tính kế thừa các chủ trương trước đây của lãnh đạo thành phố.