Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kế hoạch thông tin đối ngoại của TPHCM năm 2017 (25/04)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của TPHCM năm 2017.
Từ 15 đến 20-6: Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại và Phát triển Kinh tế Nông thôn (25/04)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã chấp thuận cho Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại và Phát triển Kinh tế Nông thôn – 2017, diễn ra từ ngày 15-6 đến ngày 20-6-2017 tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1.
Quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị TPHCM (25/04)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng làm việc với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Greely Việt Nam để hoàn chỉnh đề cương Quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị TPHCM, báo cáo đề xuất trình lại UBND Thành phố.
Đầu tư 2 trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện Củ Chi (25/04)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã chấp thuận cho UBND huyện Củ Chi làm chủ đầu tư 2 trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện từ nguồn kinh phí tập trung của ngân sách thành phố, để triển khai dự án trong năm 2017.
Đẩy nhanh công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP (25/04)
(HCM CityWeb) - Nhằm đẩy nhanh công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP, UBND TP sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn TP xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở, đồng thời cho TP vận dụng 7 trường hợp đã được Bộ hướng dẫn để xử lý việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.