Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM (20/06)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TP.
Ban hành kế hoạch triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (16/06)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn TPHCM.
Cấp giấy phép xây dựng qua mạng không quá 15 ngày (16/06)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn TPHCM.
Kiến nghị tiếp tục sử dụng chỉ số PAPI trên phạm vi cả nước đến năm 2020 (16/06)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa kiến nghị Bộ Nội vụ tiếp tục sử dụng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (chỉ số PAPI) trên phạm vi cả nước đến năm 2020, đồng thời giao một cơ quan đầu mối để phối hợp làm việc với tổ chức đánh giá nhằm hoàn thiện việc đánh giá của chỉ số phù hợp với quy định pháp luật; từ sau năm 2020 cần hợp nhất các chỉ số để sử dụng trên phạm vi quốc gia, sát với thực tế, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương và là chỉ số do Việt Nam xây dựng và đánh giá, đáp ứng yêu cầu hội nhập, được các tổ chức quốc tế công nhận.
Đảm bảo truy xuất được nguồn gốc thực phẩm (16/06)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP tổ chức giao ban hàng tháng với 24 quận-huyện, có sự tham gia của các sở-ngành chức năng để đánh giá các công việc đã triển khai và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn TP.