Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phấn đấu 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời (12/07)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã đề ra kế hoạch triển khai Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố.
Thành lập Ban Chỉ đạo điều chỉnh Quy hoạch cấp nước TPHCM đến năm 2025 (12/07)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo điều chỉnh Quy hoạch cấp nước TPHCM đến năm 2025, do Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Trưởng ban.
Cải thiện Chỉ số PAPI trên địa bàn TP năm 2017 (12/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn TP năm 2017.
Công bố 10 thủ tục hành chính thuộc Sở Tài chính (12/07)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã công bố 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, quản lý công sản, tin học và thống kê tài chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính được chuẩn hóa tại TPHCM.
Thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết các vướng mắc trong đầu tư xây dựng bãi đậu xe (12/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết các vướng mắc trong đầu tư xây dựng bãi đậu xe trên địa bàn TP, do Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa làm Tổ trưởng.