Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (13/09)
(HCM CityWeb) – UBND TP đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển lãm hình ảnh kỷ niệm 72 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2017) từ ngày 21/9 đến 30/9 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao, đối diện Công viên Chi Lăng).
Thành lập Tổ công tác liên ngành thẩm định các dự án xử lý chất thải rắn (13/09)
(HCM CityWeb)- UBND TPHCM vừa quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành thẩm định các dự án xử lý chất thải rắn tại TP gồm các 11 thành viên, do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng.
Sớm hoàn thành Đề án cơ cấu tổ chức Viện Quy hoạch xây dựng (13/09)
(HCM CityWeb)- UBND TP đã chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND các quận-huyện hướng dẫn, đôn đốc hoàn thành sớm các đồ án quy hoạch phân khu, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị; nâng cao các giải pháp quy hoạch hiệu quả, gắn công tác quy hoạch với các chương trình phát triển đô thị.
Tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết (13/09)
(HCM CityWeb)- UBND TP đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 8173/BTC-TCNH ngày 29/6/2017 về tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết và Công văn số 4556/UBND-KT ngày 24/7/2017 của UBND TP; triển khai các hoạt động kinh doanh xổ số theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Sẽ tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế công trình trụ sở HĐND và UBND TP (13/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ thiết kế để tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và kiến trúc công trình trụ sở HĐND và UBND TP”.