Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tăng cường xử lý tình trạng khai thác cát trái phép (15/05)
(HCM CityWeb) - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng cát trên địa bàn TP, UBND TP đã giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND quận-huyện về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng mã số QCVN 16:2017/BXD, các tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định để UBND quận-huyện lựa chọn phối hợp tổ chức kiểm tra chất lượng cát trên địa bàn định kỳ hàng năm; hướng dẫn các chủ đầu tư, tư vấn, thi công xây dựng và các đơn vị liên quan lựa chọn, tăng cường áp dụng các giải pháp cho vật liệu thay thế cát tự nhiên để sử dụng trong thực tế cho phù hợp yêu cầu đặc thù của công trình; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm diện tích đất làm bãi chứa, giảm sử dụng tài nguyên khoáng sản để sản xuất vật liệu xây dựng và đảm bảo phát triển bền vững...
Bán đấu giá 200 căn hộ chung cư tái định cư Phú Mỹ, quận 7 (15/05)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã duyệt phương án giá 200 căn hộ chung cư thuộc dự án Khu tái định cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7 để Trung tâm Phát triển Quỹ đất bán đấu giá.
Phát triển nhanh các loại hình phân phối hiện đại kết hợp với mạng lưới chợ (15/05)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trong một số dự án (15/05)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong một số dự án.
Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2018 (14/05)
(HCM CityWeb)-Trong tháng 5/2018, UBND TP sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó trọng tâm là các nội dung sau: