Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đầu tư 9 dự án trong Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (09/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa duyệt danh mục các dự án có sử dụng đất trong Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.
Tăng cường chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức (09/07)
(Website Văn phòng) - UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng như tăng cường quản lý về phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tăng cường chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết chuyển đổi đối với các cán bộ có nhiều dư luận liên quan đến tiêu cực tham nhũng, uy tín giảm sút, không hoàn thành nhiệm vụ; công khai, minh bạch trong hoạt động cũng như trong công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, luân chuyển cán bộ, công khai thủ tục, quy trình nghiệp vụ; thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn trong mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập.
Phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu giải quyết các vấn đề của TP (09/07)
(HCM CityWeb) - Tại buổi Hội thảo khoa học thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập, UBND TP đã giao Viện Nghiên cứu Phát triển tham mưu Quy chế phối hợp giữa UBND TP với các chuyên gia, nhà khoa học; thành lập Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Kiến nghị HĐND TP về mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư (06/07)
(HCM CityWeb) - Tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa IX, UBND TP sẽ trình HĐND TP thông qua mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Đẩy mạnh công tác phối hợp điều hành phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (06/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp điều hành các vùng, liên vùng nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình liên kết và hợp tác phát triển kinh tế vùng giữa các Bộ, ngành và địa phương.