Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tổ chức đấu giá 9 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (12/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án bố trí nguồn vốn ngân sách TP đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh tại 9 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm để tổ chức đấu giá theo quy định.
Không bố trí ngân sách cho các chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán dự án hoàn thành (12/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; kiên quyết xử lý nhanh, giảm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành hàng năm.
Tái định cư cho các dự án chỉnh trang, công ích trên địa bàn TP (12/07)
(HCM CityWeb) - Theo đề xuất của Sở Xây dựng, UBND TP đã chấp thuận bố trí 620 nền đất tại khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 2) và 268 căn hộ chung cư (19 căn tại chung cư C5 - C6 và 249 căn tại chung cư C7 - C8) để tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn quận 9.
Tái định cư cho các dự án chỉnh trang, công ích trên địa bàn TP (12/07)
(HCM CityWeb) - Theo đề xuất của Sở Xây dựng, UBND TP đã chấp thuận bố trí 620 nền đất tại khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 2) và 268 căn hộ chung cư (19 căn tại chung cư C5 - C6 và 249 căn tại chung cư C7 - C8) để tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn quận 9.
Tổ chức hội nghị mời gọi đầu tư (12/07)
(HCM CityWeb) - Để mời gọi đầu tư các chương trình, dự án trọng điểm của TP, UBND TP dự kiến tổ chức Hội nghị mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập, xử lý nước thải và Hội nghị mời gọi đầu tư thực hiện “Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025” trong tháng 8/2018, tại Hội trường TP, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3; đồng thời dự kiến tổ chức Hội thảo quốc tế về sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, kinh nghiệm quốc tế huy động vốn xã hội và đẩy mạnh hoạt động hợp tác công tư (PPP) trong tháng 9/2018.