Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (11/02)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phổ biến chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TP; trong đó xác định các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đồng thời kiểm tra tình hình thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TP sau khi chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được ban hành…
Phát triển 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực (11/02)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn TPHCM đến năm 2020.
Lập mới quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (11/02)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP tham mưu thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương lập mới quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2019 (11/02)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu Bộ Tư lệnh TP chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường bãi tập cho huấn luyện chiến sĩ mới, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2019.
Tích cực tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp bất động sản (01/02)
(HCM CityWeb) - Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp bất động sản trong quá trình hoạt động, UBND TP sẽ họp giao ban hàng quý với Hiệp hội Bất động sản TP để xem xét hướng xử lý.