Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sẽ xây dựng TPHCM trở thành khu đô thị sáng tạo, trung tâm tài chính của cả nước và khu vực (13/03)
(HCM CityWeb) - UBND TP sẽ tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo TP với chuyên gia trí thức, doanh nhân kiều bào vào ngày 25/3/2019, tại trụ sở UBND TP, số 86 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.
Thành lập một số văn phòng công chứng (13/03)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa cho phép thành lập một số văn phòng công chứng trên địa bàn TP.
Quận Thủ Đức nhân rộng các mô hình, cách làm hay về cải cách hành chính (13/03)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu quận Thủ Đức trong năm 2019, đẩy mạnh thi đua toàn diện, tạo đột phá trong cải cách hành chính nhằm tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm của TP nói chung và của Quận nói riêng; nêu cao vai trò của cấp ủy trong giám sát đưa phong trào thi đua tại đơn vị đi vào thực tế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.
Kiến nghị về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn TP (13/03)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hướng dẫn việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn TP.
Ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tố chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND TP (12/03)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tố chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND TP, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019.