Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tăng cường giám sát hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn TP (12/04)
(HCM CityWeb) - Nhằm chấn chỉnh, củng cố hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn TP, UBND TP vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP tăng cường giám sát, hỗ trợ Quỹ Tín dụng nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được duyệt; đồng thời kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện phương án xử lý, phương án cơ cấu lại các Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn; kịp thời xử lý các Quỹ yếu kém, cán bộ vi phạm và các vấn đề nảy sinh trong quá trình củng cố, chấn chỉnh.
Tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du (12/04)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1.
Kiến nghị Trung ương trong công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP (12/04)
(HCM CityWeb) - Để giải quyết các khó khăn trong công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP, UBND TP đã kiến nghị Trung ương cấp phép đầu tư hoạt động đối với một số ngành có khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng; hướng dẫn xử lý các trường hợp hoạt động không đúng ngành nghề đã đăng ký; sớm ban hành quy trình rút tên đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Quý 2/2019: Tiếp tục thực hiện đột phá trong công tác cải cách hành chính với phương châm triệt để, đồng bộ và tăng tốc (11/04)
(HCM CityWeb) - Theo báo cáo của UBND TP, trong quý 2/2019, TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện đột phá trong công tác cải cách hành chính với phương châm triệt để, đồng bộ và tăng tốc; phát huy trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với chi thu nhập tăng thêm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả cải cách hành chính; tiến hành công bố thời hạn giải quyết hồ sơ tại các sở - ngành và tại Văn phòng UBND TP; phấn đấu đạt mức hài lòng của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị đến giao dịch tại các sở-ngành và quận-huyện từ 80% trở lên; phấn đấu đạt trên 30% tỷ lệ hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để triển khai các dịch vụ đô thị thông minh phục vụ người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, thông tin quy hoạch, dữ liệu dân số, doanh nghiệp, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh...
Giải quyết vướng mắc trong các dự án bất động sản (11/04)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận chương trình làm việc quý 2/2019 của Hiệp hội Bất động sản TP.