Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kiến nghị Trung ương về đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp vi phạm nhiều lần (05/06)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa kiến nghị Trung ương về cơ chế, chính sách đối với công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.
Phòng, chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp ranh với TP (05/06)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Đề án “Phòng, chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp ranh giữa thành phố với các tỉnh”.
Tăng cường bảo vệ nguồn nước cho TP (05/06)
(HCM CityWeb) - Nhằm chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn TP, UBND TP vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn nước sông, bảo vệ môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.
TPHCM sẽ hình thành khu công nghệ cao thứ hai (05/06)
(HCM CityWeb) - Để thực hiện công tác phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công viên khoa học và công nghệ tại phường Long Phước, quận 9, UBND TP vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP điều chỉnh chức năng quy hoạch sử dụng đất từ quy hoạch đất du lịch, di tích và danh thắng thành đất khu công viên khoa học và công nghệ.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm của TP (04/06)
(HCM CityWeb) - Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm của TP, UBND TP đã yêu cầu các sở-ngành xác định thứ tự ưu tiên các dự án, hình thức đầu tư và thời gian thực hiện của từng dự án.